Hotline - Liên hệ đặt hàng
Bảo hành 24/7
You are here:

Phân loại vợt tennis Wilson

Email In PDF.
Phân loại vợt  tennis  Wilson:
 
 
Vợt Wilson

ĐỘ VUNG 

     

Mức lực

Trợ lực nhiều

Trợ lực trung bình 

Không trợ lực 

Chỉ số của vợt 

 1 - 3

4 - 5 

6 - 7 

 
K Factor

K One K Four  K Surge 
K Three K Zen OS K Six-one Team
  K Zen MP K Six-one 

 N code

N1 Super Size N4 OS K Six-one Tour 
N1 Over size N4 MP  
N2 N5 Force OS N Surge
N3 N5 Force MP  
  N6 N Pro Surge
 
N Tour Two OS N Pro Open 
N Six Two OS N Blade OS 
N Fury OS N Blade MP 
N Tour Two MP N Six-one Team 
N Six Two MP N Six-one 95 
N Fury MP N Six-one Tour 
 

LadyLady Pink  
Lady Blue  
Lady Yellow  

 
WW4-Cobalt Storm
W4-Savage Sapphire
W4-Savage Lime
W4-Red Lime
 
W5-Divine Iris


Hyper Hammer

2.3PH 4.3PH H6 F
2.4PH 4.4PH 6.3PH
2.6PH 4.6PH  
2.7 Carbon H4 MP  
2.7 Graphite H5 M  
  5.2PH
  5.3PH  
  5.4 PH  
  5.6PH  

Lưu ý: Trong cùng một nhóm vợt trợ lực của một dòng vợt (ví dụ K Factor), các vợt được xếp theo mức độ trợ lực giảm dần từ trên xuống dưới.
Ghi chú:
Có 3 điểm cần lưu ý khi chọn vợt:
- Trọng lượng (chưa căng dây)
- Độ cân bằng của vợt
- Kích cỡ mặt vợt

Qúi khách hàng có thể tham khảo bảng so sánh mức lực của các cây khác nhau trong cùng một nhóm lực sau:


Nhóm vợt trợ lực nhiều

 

Cây vợt 

Trọng lượng 

Kích cỡ đầu vợt 

Mật độ căng dây 

Độ cân bằng

K One

 250g

 122 sq.in

 16 x 19

37.5cm

K Three 

 253g

 115sq.in

 16 x 19

36.5cm

       
N1

239g

115sq.in

16 x 19

37.6cm

N2 

 250g

 121sq.in

 16 x 20

35.5cm

N3 

 250g

 113sq.in

 16 x 19

36.5cm

         
2.3PH

 230.5g

 110sq.in

 16 x 19

38.0cm

2.4PH 

 235,5g

 110sq.in

 16 x 19

38.5cm

2.6PH 

 235,5g

 110sq.in

 16 x 19

38.5cm

2.7 Carbon

252g

115sq.in

16 x 19

37.5cm

2.7Graphite

268g

110sq.in

18 x 20

37.4cm


Nhóm vợt trợ lực trung bình

 

 

Cây vợt 

Trọng lượng 

Kích cỡ đầu vợt 

Mật độ căng dây 

Độ cân bằng 

K Four 

259g

112sq.in 

16 x 20 

36.0cm 

K Zen OS

270g

110sq.in 

16 x 20 

33.5cm 

K Zen MP

300g

103sq.in 

16 x 19

32.0cm

 

 

 

   
N4 OS        
N4 MP

260g 

101sq.in 

16 x 19 

35.8cm

N5 Force OS

259g

110sq.in 

16 x 20 

36.7cm

N5 Force MP

264g

98sq.in 

16 x 20 

36.0cm 

N6

258g

110sq.in

16 x 20

35.8cm

N Tour Two OS

280g

105sq.in

16 x 20

34cm

N Six Two OS

274g

113sq.in

16 x 20

33.5cm

N Fury OS

255g

110sq.in

16 x 19

34.5cm

N Tour TwoMP

288g

95sq.in

16 x 20

34.0cm

N Six Two MP

284g

100sq.in

16 x 19

32.5cm

N Fury MP

264g

100sq.in

16 x 20

33.0cm

         
Lady Pink

218.5g

110sq.in

16 x 19

37.5cm

Lady Blue

218.5g

110sq.in

16 x 19

37.5cm

Lady Yellow

218.5g

110sq.in

16 x 19

37.5cm

W4 Combalt

259g

107sq.in

16 x 19

35.0cm

W4 Savage Sapphire

259g

107sq.in

16 x 19

35.0cm

W4 Savage Lime

259g

107sq.in

16 x 19

35.0cm

W4 Red Lime

259g

107sq.in

16 x 19

35.0cm

W5 Divine

255g

111sq.in

16 x 19

36.0cm

         
4.3 PH

255g

111sq.in

16 x 19

36.0cm

4.4 PH

236g

110sq.in

16 x 20

37.5cm

4.6 PH

236g

110sq.in

16 x 20

37.5cm

H4 MP

252g

100sq.in

16 x 20

36.0cm

H5 M

238g

113sq.in

16 x 20

37.2cm

5.2 PH

255.5g

110sq.in

16 x 20

35.5cm

5.3 PH

255.5g

110sq.in

16 x 20

35.5cm

5.4 PH

255.5g

110sq.in

16 x 20

35.5cm

5.6 PH

255.5g

110sq.in

16 x 20

35.5cm

Nhóm vợt không trợ lực

 

Cây vợt 

Trọng lượng 

Kích cỡ dầu vợt 

Mật độ dây 

Độ cân bằng 

K Surge  280g 100sq.in  16 x 19  33.0cm 
K Six one Team  289g 95sq.in  18 x 20  33.0cm 
K Six one        
K Six one Tour        
N Surge        
N Pro Surge        
N Pro Open        
N Blade OS        
N Blade MP        
N Six one Team        
N Six one 95        
N Six one Tour        
H6 F        
6.3 PH        
Tags: lực, nhóm, vợt, tour, surge, vợt , 110sq.in,  16, lady, 37.5cm, 259g, 20 , six-one
AddThis Social Bookmark Button

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Hỗ trợ trực tuyến

Yahoo:

Skype:         Skype chat

Hotline: 0985.848.999

Thanh toán qua Ngân lượng.vn

Xe đạp Orbitrek Elite

Máy tập đi bộ AirClimber

Máy tập đi bộ Air Climber

Máy chạy bộ trên không

Máy tăng chiều cao

Máy tăng chiều cao

Ghế kéo dãn tăng chiều cao


Youtube
Twitter
Facebook
RSS